ชื่อ - นามสกุล :นายยูโสบ เหมสลาหมาด
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :สอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ,กลุ่มสาระสังคม
ที่อยู่ : 38 ม.8 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล 91160
Telephone :0991327233
Email :yusob@pptw.ac.t
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :