ชื่อ - นามสกุล :นายหัสะบลเลาะ ยามาเล็น
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :กลุ่มสาระฯสังคมฯ
ที่อยู่ :
Telephone :097-296821
Email :hasbolloh7@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :