ชื่อ - นามสกุล :นายฮาหมีน สาหรี
ตำแหน่ง :พนักงานบริการ
หน้าที่หลัก :พนักงานขับรถ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :hamenplansacorn@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :