ชื่อ - นามสกุล :นางสาวดรุณี ลายู
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ที่อยู่ :
Telephone :087-294575
Email :azizana0872945753@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มบิหารงานงบประมาณ