ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจีรภา จันทร์มนตรี
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ที่อยู่ :
Telephone :083-651835
Email :childlove58@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :