ชื่อ - นามสกุล :นางสาวฝาริดา กุลโรจนสิริ
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ที่อยู่ :
Telephone :089-869197
Email :faridakul25@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :